En god nyhet er at det kan se ut til at en del av dagens ungdom drikker mindre og debuterer senere en tidligere. De hører også mer på foreldrene sine enn det vi i foreldregenerasjonen gjorde. Til tross for en positiv trend er det fortsatt mange negative hendelser knyttet til ungdomsfylla. Det er ikke slik at norske tenåringer har sluttet å drikke.

En god nyhet er at det kan se ut til at en del av dagens ungdom drikker mindre og debuterer senere enn tidligere. De hører også mer på foreldrene sine enn det vi i foreldregenerasjonen gjorde. Til tross for en positiv trend er det fortsatt mange negative hendelser knyttet til ungdomsfylla. Det er ikke slik at norske tenåringer har sluttet å drikke. Tenåringer er uerfarne med alkohol og derfor ekstra sårbare når de drikker. Det er derfor viktig at vi foreldre snakker med tenåringen om alkohol og setter klare regler. Kjipe foreldre våger å sette grenser. Tenåringer med kjipe foreldre drikker mindre.

 

skjermbilde-2016-11-15-kl-21-21-51
Kilde: Ungdata.no

Fra barn til voksen
I overgangen fra ungdom til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen. Mange er nysgjerrige på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenlivet.

Fellesskapet
Noen tenåringer kan kjenne på et press om å drikke fordi ”alle andre” gjør det. Mange drikker for å bli sosialt akseptert og for å være en del av et fellesskap. Tenåringer er nysgjerrige på alkohol og drikker på fest for å ha det gøy sammen med venner.

Virkningen
Hva som skjer med ungdommen når han eller hun drikker får også betydning for om og hvorfor tenåringen drikker neste gang. Hvis tenåringen føler seg mer vital, morsom og sosial enn før, vil det påvirke forholdet til alkohol. På samme måte bruker noen ungdommer alkohol som stressdemper eller et trøstemiddel. De kan ha problemer eller bekymringer som føles mindre når de er beruset.

Tenåringer drikker det de får tak i. Øl, cider, rusbrus og sprit er vanlig å se på ungdomsfester. I tillegg drikkes det smuglervarer kjøpt på det på det illegale markedet. Om tenåringen har fått med seg alkohol hjemmefra viser studier at dette drikkes i tillegg til annen drikke de har tilgang på.

Inntak av alkohol påvirker hjernen vår. Det tar cirka 20 minutter fra du drikker alkohol til hjernen klarer å registrere alkohol i blodbanen din. Det betyr at hvis du drikker veldig fort, kan du få en kraftig rusopplevelse og gå fra ”nesten edru” til ”nokså beruset” på kort tid. Ulike typer alkohol virker også forskjellig fordi de har ulike mengder alkohol i seg.

Hjernen er under vekst og utvikling fram til man er omlag 25 år. Alkohol kan påvirke denne utviklingen. Ved inntak av alkohol får man nedsatt vurderingsevne og utsetter seg selv for farer og risiko. Tenåringen kan også miste hemninger for hva man er villig til å utsette andre for.

Avhengig av hva tenåringen drikker, hvor fort man drikker og hvor mye man drikker, så utsetter man seg selv for risiko ved inntak av alkohol.

  • Alle typer ulykker øker under alkoholpåvirkning.
  • Å bli utsatt for vold eller utøve vold er mer vanlig ved inntak av alkohol.
  • Å ha sex man angrer på skjer oftere i fylla.
  • Å ta bilder og bli fotografert med uønsket spredning i sosiale medier skjer lettere med alkohol i blodet.
  • Blackouts og pumping skjer ved inntak av for mye alkohol.
  • Man blir generelt mer sårbar og har dårligere vurderingsevne med alkohol i blodet.

Det å kjøpe eller gi alkohol til mindreårige er en straffbar handling og kommer inn under langing. Å lange alkohol kan i ytterste konsekvens føre til en bot eller fengsel i inntil seks måneder.

Aldersgrensen på 18 år for kjøp av alkohol er satt av en grunn. Inntak av alkohol fører til økt risiko for ulykker, skader og uønskede hendelser.

“Sprittaxi” er betegnelsen på smuglersprit som kjøres ut på bestilling, også etter stengetid og om natten. Dette er et fenomen som startet i Oslo, men som har spredt seg til flere steder i landet. Om ikke spriten kjøres ut med bil kan den kjøpes på det illegale markedet der man bor, av privatpersoner. Det skumle med smuglerspriten er at den kan inneholde noe annet enn det etiketten sier. I verste fall kan den inneholde metanol som er svært giftig.

Politiet er klare på at foreldre må følge med og ta ansvar for at deres ungdom ikke kjøper alkohol av sprittaxiene. Hvis man kjøper fra en slik tjeneste er man med på å bidra til organisert kriminalitet.  Noen sprittaxier distribuerer også narkotika.

 

Det er flere grunner til at man ønsker at ungdom venter lengst mulig med å drikke. Studier viser at hjernen vokser fram til man er 25 og alkohol kan påvirke denne utviklingen. Andre studier viser at lav alder for alkoholdebut henger sammen med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i voksen alder. Det å drikke gjør også ungdommen mer utsatt for farer, ulykker og overgrep fordi man vurderer risiko dårligere når man er full. Man kan også miste hemninger i forhold til andre og gjøre ting mot andre man kan angre på. Fulle ungdommer er rett og slett svært sårbare.

Foreldre
Tenåringer som har foreldre som har klare avtaler og regler rundt alkohol, drikker mindre enn jevnaldrende som ikke har slike avtaler.

Debutalder
Jo tidligere man begynner å drikke, jo større er risikoen for å utvikle et høyt alkoholkonsum i voksen alder.

Venner
Hvis vennene til tenåringen drikker mye, er det større sjanse for at tenåringen selv har et høyt alkoholkonsum.

Tilgjengelighet
Jo lettere tilgang man har på alkohol, jo større sjanse er det for at man drikker mer.

Pris
Jo lavere prisen er på alkohol, jo større sannsynlighet er det for å utvikle et stort alkoholforbruk.